Vuosien kokemusta ja sertifioitua osaamista

Vaikka yrityksenä Sisäilmatekniikka Oy:n on vielä melko nuori, on yrityksessä kokemusta sisäilmaongelmien tutkimisesta ja ratkaisemisesta noin kahdenkymmenen vuoden ajalta. Itse yrittäjänä olen hankkinut osaamista alan eri työpaikoissa- ja tehtävissä toimien sertifioituna rakennusterveysasiantuntijana vuodesta 2009 alkaen. Tutkimuksissa tehdään myös tarpeen mukaan yhteistyötä luotettavien yhteistyökumppaneiden ja laboratorioiden kanssa.

Sisäilmatekniikka Oy on osa ryhmittymää, jolla on puitesopimus Helsingin kaupungin kiinteistöjen kuntoarvioista vuosina 2024-2026. Sisäilmatekniikka Oy:n toimenkuvana tässä kokonaisuudessa on toteuttaa tarvittavat rakenteiden kuntotutkimukset.

Sisäilmatekniikka Oy on täysin suomalaisomisteinen ja taloudellisesti vakavarainen (Luottoluokitus AA+) . Yritys kuuluu Tilaajavastuupalveluun.


Sujuva kokonaisuus

Yrittäjävetoisena toimijana Sisäilmatekniikka Oy pystyy tarjoamaan henkilökohtaisen ja ratkaisukeskeisen palvelun koko projektin elinkaaren ajan. Tällöin vältytään tietokatkoksilta ja työ etenee jouhevasti yhdessä sovittujen suunnitelmien mukaisesti. 

Pienemmissä kokonaisuuksissa valtaosa rakenteiden tutkimuksiin vaadittavista avauksista pystytään tekemään itse, jolloin ulkopuolisten urakoitsijoiden käyttö ei ole tutkimusvaiheessa tarpeellista, Tämä nopeuttaa aikatauluja ja pienentää kokonaiskuluja.


Selkeä raportointi

Tutkimusraportit laaditaan selkeällä suomenkielellä helposti ymmärrettävään, mutta informatiiviseen muotoon. Raportissa tutkimuskohteen tuloksia verrataan mm. Asumisterveysasetuksessa (STM 2015) esitettyihin viitearvoihin ja toimenpiderajoihin, jolloin tuloksia voidaan hyödyntää mm. terveysviranomaisten päätöksenteossa ja riitatapausten selvittelyissä. Raportti sisältää johtopäätökset ja toimenpidesuositukset.