Sisäilmatutkimukset

Rakennusten sisäilmastoon ja koettuun sisäilman laatuun vaikuttavat useat eri tekijät. Kun sisäilmaolosuhteissa esiintyy ongelmia, on tärkeää tehdä tutkimukset luottavasti ja ratkaista ongelmat tehokkaasti. Ensisijaisesti ongelmia on suositeltavaa pyrkiä ratkaisemaan rakenteiden ja talotekniikan tutkimuksilla, mutta joskus myös sisäilmaan kohdistuvat tutkimukset ovat perusteltuja.

Sisäilmatekniikasta saat kokonaisvaltaiset sisäilmaston kuntotutkimukset, jotka mitoitetaan kunkin kiinteistön yksilölliset tarpeet huomioiden. Toimeksianto voidaan myös rajata yksittäiseksi erillispalveluksi.

Esimerkkejä sisäilmatutkimuksista

- sisäilmakartoitus (rakenteita rikkomattomin mittauksin ja aistinvaraisesti tehtävä alkukartoitus)

- sisäilmanäytteenotot (VOC- ja PAH-yhdisteet sekä mikrobit)

- hajuongelmien selvitykset (mm. tupakanhajun leviämisen kartoitus)

- olosuhdeseuranta (lämpötilan, kosteuden ja CO2-pitoisuuden mittaukset)

- paine-ero- ja ilmamäärämittaukset

- ilmavuotojen tutkimukset merkkiainetekniikalla 

- selkeä raportointi

Sertifioitua osaamista

Tutkimukset tehdään sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan toimesta yleisesti hyväksytyin menetelmin siten, että niiden tulokset ovat tarvittaessa myös mm. terveysviranomaisten tulkittavissa.