Sisäilmakorjausten laadunvarmistus

Korjausvaiheen palvelut

Kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen edellyttää erityistä perehtyneisyyttä mm. rakenteiden kosteustekniseen käyttäytymiseen ja vaurioiden sisäilmavaikutusten arviointiin. Korjausten onnistuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä, jossa tulee tehdä oikeat ratkaisut koko toimintaketjussa aina suunnittelupöydältä viimeisen listan kiinnitykseen saakka - työmaan pölynhallintaa unohtamatta. Sisäilmatekniikka Oy toimii osana tätä ketjua tarjoten mm. seuraavia korjaustöiden laadunvarmistukseen liittyviä palveluita:

- Purkutyön laadunvarmistus (purkutyöalueen rajaukset, purkujen kontrollointi)

- Tiivistys- ja kapselointikorjausten laadunvarmistus (mm. merkkiainekokeet)

- Korjausten jälkiseuranta (näytteenotot ja mittaukset)