Sisäilmatekniikka Oy

Sisäilmastoselvitykset

Sisäilmastoselvitykset tehdään kokonaisvaltaisesti, mutta kunkin kiinteistön yksilölliset tarpeet huomioiden. Tutkimuksien sujuva organisointi ja luottamus kiinteistön eri käyttäjäryhmien ja edustajien kesken on tärkeää, ja avoin viestintä on tärkeä osa selvitystyötä. Tarjoan palvelut nämä lähtökohdat aina huomioiden.


Konsultointi

Yksinkertaisenkin tuntuiset sisäilma-asiat vaativat joskus ulkopuolisen asiantuntijan apua. Tuen kiinteistömanagerointi- ja isännöintiportaita muun muassa aiemmin teetettyjen sisäilmatutkimusraporttien merkityksen arvioimisessa sekä kiinteistöjen käyttäjien tekemien sisäilma-aiheisten yhteydenottojen käsittelyssä.
 

Rakennetutkimukset

Jos mahdollista, on syitä erilaisiin sisäilmaongelmiin selvintä lähteä tutkimaan rakenteiden ja talotekniikan kuntoa arvioimalla. Siksi suosin näitä tutkimustapoja sisäilmasta kerättäviin näytteisiin nähden. Rakennetutkimuksissa saadaan suoraa tietoa eri rakenneosien kunnosta, jolloin myös toimenpidesuunnittelu on tehokkaampaa.


Asiantuntijalausunnot

Muun muassa riitatapauksissa laadin asiantuntijalausuntoja mahdollisia oikeuskäsittelyitä silmällä pitäen. 

Sisäilmamittaukset

Vaikka sisäilmanäytteisiin liittyy paljon epävarmuuksia, on tilanteita, joissa rakenteita rikkomattomat menetelmät ovat perusteltuja, Teen sisäilmanäytteenotot (kuten sisäilman mikrobi- ja VOC-näytteenotot) sekä muut rakenteita rikkomattomat selvitykset asetusten mukaisesti.


Muut palvelut

Teen muun muassa erilaisten hajuongelminen selvityksiä paine-eroanalytiikkaa ja merkkiainetekniikkaa hyödyntäen,  Merkkiainekokeita käytän myös sisäilmakorjausten laadunvarmistuksessa. Kysy lisää muista sisäilman laatuun ja rakenteiden kuntoon liittyvistä tutkimuspalveluista tai esim. henkilökunnan sisäisestä koulutuksista.
 

Toimeksiannoissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE2013). Löydät ne alta.