Sisäilmatekniikka Oy

Konsultointi

Yksinkertaisenkin tuntuiset sisäilma-asiat vaativat joskus ulkopuolisen asiantuntijan apua. Tuen kiinteistömanagerointi- ja isännöintiportaita mm. aiemmin teetettyjen sisäilmatutkimusraporttien merkityksen arvioimisessa sekä kiinteistöjen käyttäjien tekemien sisäilma-aiheisten yhteydenottojen käsittelyssä.                                                                                       


Projektinjohto

Projektinjohtoa tarvitaan niin sisäilmatutkimuksissa kuin -korjauksissakin. Korjaushankkeissa voin tukea korjaustyön valvojaa sisäilma-asioissa tehden tarvittavia laadunvarmistustutkimuksia korjaustöiden edetessä.
 

Sisäilmastoselvitykset

Sisäilmastoselvitykset tehdään kokonaisvaltaisesti, mutta kunkin kiinteistön yksilölliset tarpeet huomioiden. Tutkimuksien sujuva organisointi ja luottamus kiinteistön eri käyttäjäryhmien ja edustajien kesken on tärkeää, ja avoin viestintä on tärkeä osa selvitystyötä. Tarjoan palvelut nämä lähtökohdat aina huomioiden.          


Asiantuntijalausunnot

Muun muassa riitatapauksissa laadin asiantuntijalausuntoja mahdollisia oikeuskäsittelyitä silmälläpitäen.

Rakennetutkimukset

Jos mahdollista, on syitä erilaisiin sisäilmaongelmiin selvintä lähteä tutkimaan rakenteiden ja talotekniikan kuntoa arvioimalla. Siksi suosin näitä tutkimustapoja sisäilmasta kerättäviin näytteisiin nähden. On kuitenkin tilanteita, joissa rakenteita rikkomattomat menetelmät ovat perusteltuja, ja teen myös nämä työt asetusten mukaisesti.        


Muut palvelut

Kysy lisää muista sisäilman laatuun ja rakenteiden kuntoon liittyvistä tutkimuspalveluista tai esim. henkilökunnan sisäisestä koulutuksista.
 

Toimeksiannoissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE2013). Löydät ne alta.